Логопед

Говорни нарушения

 • Гласови нарушения – афония, дисфония, ринофония
 • Артикулационни нарушения (най-честите са: нарушение на с-з-ц-дз, ш-ж-ч-дж – сигматизъм, както и нарушение л-р – ламбдацизъм-ротацизъм)
 • Прозодични нарушения (нарушения на плавността, ритъма и темпа на речта) – запъване, заекване; брадилалия – бавен говорен темп, тахилалия – бърз говорен темп
 • Дизартрия
 • Говорна апраксия
 • Биомеханични говорни нарушения на развитието

Езикови нарушения

 • Придобити езикови нарушения (най-често след инсулт или мозъчна травма) – афазии
 • Езикови нарушения на развитието – най-често срещаното е специфично езиково нарушение
 • Специфични нарушения в развитието на училищни умения – дислексия, дисграфия, дискалкулия
 • Езикова патология при интелектуална недостатъчност
 • Езикова патология при сензорна недостатъчност
 • Езикова патология при аутизъм

Психолог

 • Тревожност и депресия при деца и възрастни
 • Ранно детско развитие
 • Семейни консултации при разрешаване на кризи във взаимоотношенията, раздяла или смърт в семейството
 • Консултации и терапия при зависимости – наркомании, алкохолизъм, зависимост към електронни устройства и видеоигри